دره رغز

دره رغز واقع در ۳۰ کیلومتری شهر داراب می باشد . تیمی چهار نفره از باشگاه کوهنوردی مهرورزان روز ۱۲ خرداد۹۶ ، ۱۳۰۰ کیلومتر مسیر را از قزوین پیمودن و ساعت هشت شب به محل اسکان روستای حسن آبادرسیده و پس از استراحت و شب مانی در آنجا فردای آنروز در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۶ بسوی دره رغز حرکت کردند و در ساعت هشت صبح در اول دره حرکت بسوی آبشارها ادامه داشت و پس از ادامه مسیرهای سخت و دشوار و فرود های فنی وسرعتی تیم چهار نفره مهرورزان توانست پس از زمان پنج ساعت دره را به پایان رساند و این زمان در نوع خود یک رکورد در پیمایش این دره به حساب می آید.

سرپرست تیم : مربی سعید سلیمانی نیا