صعود به قله دماوند (تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله دماوند از مسیر شمال شرقی

تاریخ: 1402/05/17

سرپرست: میثم مسگری

ارتفاع: 5610 متر