صعود به قله علم کوه (تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله علم کوه

تاریخ : 1402/04/29

سرپرست: آقای اسلامی

ارتفاع: 4850 متر