گزارش صعود به قله آق داغ

گزارش صعود

قله آق داغ

ارتفاع : 2880 متر

موقعیت : استان قزوین – شهرستان آوج

سرپرست و راهنما : رسول فلاح

مربی : علی مسگری

در روز جمعه مصادف با 17 فروردین 97 باشگاه مهرورزان اولین برنامه رسمی خود را با حضور 30 نفر از همنوردان با صعودبه قله آق داغ واقع در شهر آوج آغاز کرد . ساعت 7:15 صبح همان روز از چهارراه ولیعصر با دو دستگاه مینی بوس به سمت جاده آوج حرکت کرده و حدود ساعت 9 به اول شهر آوج به یک استراحتگاه رسیده و آنجا بعداز صرف صبحانه که حدود 40 دقیقه طول کشید مسیر صعود به قله در پیش گرفته شد، جاده ای که به سمت همدان می رفت را ادامه داده صد مترجلوتر از داخل شهر آوج به جاده ای فرعی که در سمت چپ قرارداد وارد شده که ورودی جاده تابلو یک سری از روستاها از جمله شهید آباد نصب شده بود .

بعداز طی حدود 2 کیلومتر به جاده ای خاکی در سمت چپ جاده که مسیر معدن گچ بود رسیده و حدود 3 کیلومتر ادامه داده تا به معدن رسیده و ساعت 10 حرکت از آنجا به سمت قله آغاز شد بعد از عبور از دره حدود ساعت 11 به چشمه  می رسیم بعداز آن درحالی که قله مشخص بود سوار بر یال شده و ارتفاع زیاد می کنیم.

حدود ساعت 13:45 درحالی که هوا خوب بود به قله رسیده بعداز گرفتن عکس و استراحتی کوتاه به سمت پایین حرکت کردیم . ساعت 15 به کاسه ای در زیر یال رسیده و مدت 30 دقیقه برای ناهار توقف کرده و در نهایت ساعت 17:30 به مینی بوس ها رسیدیم بعد از استراحت کوتاهی در همان استراحتگاه اول به سمت قزوین حرکت کردیم حدود ساعت 8 به قزوین رسیدیم.