صعود به قله شاه کرم

تاریخ اجرا : 4/12/96

سرپرست : علی شیبایی

مربی و راهنما : علی مسگری

مختصات قله : استان البرز – شهر طالقان – روستای اورازان

مشروح برنامه :

جمعه صبح ساعت 6 تیمی متشکل از 17 نفر از قزوین به سمت طالقان حرکت کردند بعداز طی مسیر از اتوبان قزوین کرج ساعت 7:40 به شهر طالقان رسیدند از طالقان به سمت بالا یعنی روستای منگلان حرکت کرده نرسیده به روستای منگلان تابلو روستای گوگیر مشخص بود که بعداز عبور از روستای گوگیر با توجه به اینکه جاده برفی بود و ناچار به استفاده از زنجیر چرخ شدند به سمت روستای اورازان حرکت کردند نرسیده به روستا توقف کرده و آماده صعود شدند ساعت 9:20 به اول روستا رسیده بعداز عبور از کنار امامزاده از رودخانه عبور کرده و سوار یال شدند درحالی که شیب به حدود 60 درجه می رسید دکل های برق مشخص بودند و با توجه به اینکه هوا مه و کولاک شدیدی در منطقه حاکم بود و ارتفاع برف به یک متر می رسید گروه در ساعت 13:10 به ارتفاع 3150 متری رسید در حالی که که رعد برق و کولاک و مه اجازه حرکت را نمیداد وساعت نزدیک 14 بود ، با تصمیمی که سرپرست و راهنما گرفتند قرار شد گروه  از این ارتفاع به سمت پایین برگردد ، همینطور هم شد و گروه ساعت 3:30 در سلامتی کامل به روستا برگشتند و به سمت قزوین حرکت کردند.

زمان رفت و برگشت : 8:30

مسافت طی شده : 8 کیلومتر