پیروبرنامه تقویمی باشگاه کوهنوردی مهرورزان قزوین , اعضای تیم شرکت کننده به تعداد10 تن درساعت 6:30 تاریخ 26/10/98 توسط یک دستگاه مینی به سرپرستی آقای حشمت اله هادی ازقزوین بسمت الموت شرقی درشمال شرقی استان و شهر قزوین حرکت نمودیم .
پس ازعبورازمسیرپرپیچ وخم و پس ازگذراز سیادشت(رجایی دشت) , وگذراز شهرمعلم کلایه (مرکزالموت شرقی) وادامه مسیر بسمت شرق , با نگاه به تابلوی زرد رنگ صنعت ومعدن , پس از روستای محموآباد بسمت راست تغییرمسیرداده واز روستاهای سرخ کوله و دهک گذشته ودرساعت 11 به روستای بسیارزیبای آوه درارتفاع 2200 متری رسیدیم . قبل از روستا مجبور به بستن زنجیرچرخ شدیم ، آوه آخرین روستای مسیرحرکت ما بود . برفکوبی از روستا شروع شد حدود ساعت 5 به محل کمپ یعنی دوآب رسیدیم چادرها نصب شد هوا در این روز خوب بود بعداز خواب و استراحت ساعت 5 صبح روز جمعه 27 دی ماه بیدار شده و ساعت 6 به سمت قله حرکت کردیم در ارتفاع 3500 متر مجبور به استفاده از کرامپون شدیم هوا کولاک و مه بود ناچار به برگشت از ارتفاع 3850 متری شدیم حدود 12:30 ظهر به محل کمپ برگشته و بعداز جمع
آوری چادر ها به سمت روستا حرکت کردیم ساعت 18 رسیدیم روستا و در نهایت ساع 22 به قزوین رسیدیم .

مدت زمان طی شده : از قزوین تا روستا 4 ساعت

مدت زمان طی شده : از آوه تا دو آب 4:30 ساعت

مدت زمان طی شده : از دو آب تا قله 6 ساعت  در شرایط خوب