قله پلنگ کوه 

ارتفاع : 2650 متر

واقع در منطقه زیاران روستای صمغ آباد

صعود مشترک باشگاه آریا تاکستان و مهورزان قزوین به قله پلنگ کوه به سرپرستی آقایان حشمت اله هادی و طاهرخانی

مورخه : 98/09/15