صعود مشترک باشگاه کوهنوردی مهرورزان و گروه چکاد ابهر-خرمدره به قله سندان واقع در شهرستان ابهر یادبود مرحوم منصور غلامی و حسن زرافشان با بیش از 40 نفر شرکت کننده

درباره قله : 

قله سندان با ارتفاع ۲۹۸۹ متر بعد ازبلقیس بلندترین قله استان زنجان محسوب شده که از سمت شمال به روستاهای زرند و عباس آباد ، از سمت شرق به علی آباد، از غرب به حصار و دهنه و از جنوب به چرگر مشرف میشود بدلیل ارتفاعات رشته کوه های مذکور، باد و رطوبتی که از سمت شمال ایران به سمت جنوب و دره ابهر رود وارد میشود سرمای سخت و کولاک را به همراه دارد که صعود به این قله را در زمستان در اکثر مواقع با دشواری های زیادی همراه می کند .

گزارش برنامه :

پیروبرنامه تقویمی باشگاه کوهنوردی مهرورزان قزوین , اعضای تیم شرکت کننده به تعداد22 تن درساعت 7 بامداد تاریخ 5/11/1397توسط یک دستگاه مینی بوس به سرپرستی بانو ثمین فتحی  از قزوین بسمت ابهردراستان زنجان حرکت نمودیم .پس از گذراز شهرتاکستان , ازبزرگراه قزوین  - زنجان عبور کرده وپس از شهرخرمدره نرسیده به  ابهر بسمت شمال از یک جاده فرعی وآسفات جداشده ودرساعت 8:55 به روستای بسیار زیبای چرگر درارتفاع   2043   رسیدیم . قله سندان بسادگی درسمت شمال روستای چرگر نمایان بود . تعدا دحدود 20 تن ازهمنوردان گروه کوهنوردی چکاد ابهروخرمدره به سرپرستی آقای یادگاری نیز به ما پیوسته واقدام به یک صعودمشترک نمودیم . به علت وجود برف انباشته در روستا ادامه مسیر بطرف نزدیکیهای قله با خودرو امکان پذیر نبود وهمگی کوله بدوش درساعت 9:11  از روستای چرگر با سرقدمی آقای بهبودی دریک ردیف منظم  , راه قله سندان را دریک هوای نیمه ابری از جبهه جنوبی درپیش گرفتیم . منطقه سرارسر پوشیده از برف بود . درساعت 9:30 به نقطه ای به نام دربند با درختان بید رسیدیم . جاییکه چند رود کوچک به هم پیوسته وآب برف درآن جاری بود . چند کانکس نگهبانی برای کارگران معدن گرانیت مستقرشده ,   پذیرای چند دقیقه ای کوهنوردان برای صبحانه بود . پس از دقایقی از مسیر دره بسوی قله درسمت شمال شرقی  همراه با برفکوبی دریک هوای سرد ادامه مسیر داده وبه یک کلبه دیگری درکنار چشمه آب آشامیدنی  رسیدیم . تا اینجا فقط از روی یک شیب بسیار ملایم برفی گذشتیم . بعد از توضیحات مختصر مربی گرامی آقای مسگری گروه به دودسته مجزا تقسیم شدیم  . گروهی کندرو وگروهی که قصد صعود به قله را داشتند . انتن دهی موبایل دراین نقطه امکانپذیر نبود . قله در ضلع شمال شرقی دیده میشد . حرکت دریک شیب تند شروع شده وهمنوردان با اراده ای محکم وبا انگیزه صعود , را ه قله را درپیش گرفتیم  . تمام مسیر دارای برف با عمق حدود 60 سانتیمتر را درخود داشت . کل منطقه سفید پوش بوده ورا پرپیچ وخم را گذشته ووارد یال اصلی شدیم . هرچه ارتفاع بیستر میشد وزش باد سردشدیدتر میگشت . پوشش گیاهی بوته های کوچک نیز دربسیاری از نقاط مسیر بجز نقاط آفتابگیر دیده نمیشد . تا اینکه به یال آخر رسیدیم ووزش بادبسیار سرد شدیدتر گشته وصعود را کمی دشوار مینمود . پوشاک زمستانی لازمه کوهنوردان درارتفاع بالاتر بود . وزش باد از سمت جنوب قله  شدت گرفته بود . بیشتر همنوردان با فاصله کم وبیش نزدیک درحال صعود بودند . از فاصله 200 متری روی یال  غربی  , کانکس جانپناه به رنگ قرمزدربالای قله دیده میشد . سرانجام همگی درساعت    13:17  موفق به صعود به قله سندان به ارتفاع  2989  متری شدیم . شدت باد سرد به حدی بود که قابل تحمل نبوده وهر صعود کننده ای وارد جانپناه میگشت تا جانی تازه یابد . جان پناه بزرگ با ظرفیت حدود  30 تن فرصت مناسبی برایی همنوردان ایجاد میکرد تا کمی استراحت نمایند  . جان پناه فقط برای درامان ماندن از وزش باد سرددرآنجا تعبیه شده بود . قله ملاداغی وشهرهای ابهر وخرمدره درجنوب وابتدای دشت قزوین درسمت شرق وقلل فرعی منتهی به رودخانه قزل اوزن در دوردست درسمت شمال  دیده میشدند . بنقل ازافراد بومی  , باد درتمام فصول سال دربالای قله با شدت میوزد . آنتن دهی بسختی میسربود . تابلوی شماره تلفن امدادکوهستان در داخل جان پناه تعبیه شده بود . مناظر بسیار زیبایی از اطراف  , زیبایی صعود به قله سندان را چندین برابرمیکرد . نکته جالب اینکه با تماشای قله از روستا چرگر , اصلا بنظر نمیاد که هوای قله اینطور دگرگون ومتغییر باشد .  پس ازصعودی لذت بخش , همگی راه فرود را از مسیر صعود , درپیش گرفته  وبعلت شدت سرما سعی نمودیم کمی سرعت فرود را بیشتر نماییم . همگی بسلامت فرود آمده ودر ساعت 16:20 در روستای چرگر بودیم . از طرف دوستان همنورد چکاد ابهر وخرمدره پذیرایی گرمی شدیم  . وهمگی دردساعت 20 بسلامت درقزوین بودیم . پایان 

گزارش : محمد اسماعیل اینانلو