برنامه یک روزه جنگل نوردی و کوهپیمایی منطقه زیبای حلیمه جان و بازدید از دریاچه زیبای عروس و مرداب 

موقعیت : گیلان - رستم آباد

تاریخ : 97/3/11

سرپرست : مجید قربانی

مربی و راهنما : علی مسگری