صعود زمستانی به قله خشچال تجلیل از قهرمان ملی قزوین رضا علیپور
تبریک به عزیزانی که در این برنامه شرکت نمودن وافتخاری دیگر برای مهرورزان آفریدند
سرپرست تیم علی مسگری .مربی ومسئول فنی سعید سلیمانی نیا. راهنما دکتر مصطفی توکلی
نفرات شرکت کننده :
خانمها.1- مهناز طاهر خانی 2- فاطمه بارنگی 3-اسماءدرویشان پور
اقایان : 4- مصطفی اکبر شاهی 5-مجید اقا محمدی 6-فرهاد شیرازی 7-بهرام نیشابوری 8-میثم ولیزاده 9-مجتبی نوری فرد10- سید علی شیبایی

ساعت 6.20 صبح روز پنج شنبه 14 دی ماه 96 تیمی متشکل از اعضای فوق از قزوین به سمت الموت روستای وربن حرکت کرده و ساعت 9.15 دقیقه از روستای فوق آماده صعود شدند و حدود ساعت 19 همان روز به پناهگاه این قله رسیدند صبح روز جمعه ساعت 6.15 در هوای بسیار سرد حرکت به سمت قله آغاز شد . تیم موفق به صعود قله در ساعت 10.15 شد بعد از گرفتن عکس به سمت پایین حرکت کرده و ساعت 13 به پناهگاه و درنهایت 19.15 به روستا رسیدند.