قله 7135 متری لنین

 

صعود به قله 7135 متری لنین - مرداد 95
مربی علی مسگری
گروه کوهنوردی مهرورزان قزوین

لنین