در روز 27 مهر ماه نود و شش ساعت 7 صبح باشگاه مهرورزان قزوین با تیمی متشکل از 8 نفر از کوهنوردان به سرپرستی آقای سیدعلی شیبایی از مسیرطالقان ، روستای گته ده عازم قله نازو کهار شدند حدود ساعت 10 به روستای گته ده رسیدند بعداز 6 ساعت کوهپیمایی ساعت 4 بعدازظهر به گوسفندسرا در ارتفاع 3540 متری رسیده و چادرهای شب مانی همانجا برپا شد. گروه شب سردی را در دمای 5- سپری کردند .

گروه در ساعت 5.30 صبح بیدار شده و بعداز شرف صبحانه در ساعت 6.30 به سمت قله عازم شدند ساعت 8.40 به گردنه مابین قله ناز و کهار که پوشیده از برف بود رسیده و در ادامه ساعت 9.40 به قله 4050 متری کهار رسیدند ساعت 10.50 مجدداً به گردنه برگشته و بعداز کمی استراحت به سمت قله ناز رهسپار شدند و ساعت 11.30 موفق فتح این قله شدند بعداز گرفتن عکس و استراحت کوتاه ساعت گروه در ساعت 12.40 کنار کمپ که هنوز چادرهای آن جمع آوری نشده بود رسیدند و بعداز جمع آوری چادرها حرکت را به سمت پایین ادامه دادند که در نهایت در ساعت 5 به روستای گته ده برگشته و برنامه را به پایان رساندند.

  • سرپرست : سیدعلی شیبایی
  • مربی و راهنما : علی مسگری
  • شرکت کنندگان : سیدعلی شیبایی، علی مسگری ، محمدشادور، جمشیدنجفی ، مهدی نوری فرد، مصطفی اینانلو، سعیدرحمانی، سهیلا عسگری
  • مسافت طی شده از قزوین تا روستای گته ده : 130 کیلومتر
  • کل مسیر طی شده 24 کیلومتر و حدود 18 ساعت زمان صرف این صعود شد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و جامع با شماره 09122812775 مربی علی مسگری تماس حاصل فرمایید.